wartosci18 - e-ducaTIO

Przejdź do treści
więcej
konferencja naukowa
WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH I KU WARTOŚCIOM SPOŁECZNYM
czynnikiem budowania szkoły jako wspólnoty wychowującej i kształcącej
DLA NIEPODLEGŁEJ

25 maja 2018, godz. 10.00
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, Tarnów
Adresatami konferencji są dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i szkół, pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych, członkowie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wykładowcy, studenci kierunków pedagogicznych uczelni wyższych, słuchacze studiów podyplomowych...
Patronat honorowy

 • Ks. Andrzej Jeż
  Biskup Tarnowski  
 • Anna Zalewska
  Minister Edukacji Narodowej
 • Piotr Ćwik
  Wojewoda Małopolski
 • Jacek Krupa
  Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Roman Ciepiela
  Prezydent Tarnowa
Organizatorzy

 • Urząd Miasta Tarnowa
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  - ODN w Tarnowie
 • Zakład Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zespół Szkół Ogrodniczo- Ekonomicznych w Tarnowie

POBIERZ
ZAPROSZENIE
I PROGRAM

POBIERZ
PLAKAT
PROGRAM
Rozpoczęcie konferencji. Wystąpienia Współorganizatorów i Patronów Konferencji.
Wystąpienia
Blok 1. WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM SPOŁECZNYM
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL
 • Urzeczywistnianie wartości społecznych  trajektorią służby Ojczyźnie
dr Kazimierz Koprowski
Wicedyrektor  Departamentu  Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Patriotyzm narodowy, tradycja i historia fundamentem wychowania
ks. dr hab. Mariusz Śniadkowski
Politechnika Lubelska
 • Internet jako szansa i zagrożenie urzeczywistniania wartości społecznych
ks. dr hab. Jacek Siewiora
MCDN oraz MWSE w Tarnowie
 • Wychowanie do cnót obywatelskich w perspektywie teologicznej
Przerwa  11.20 – 11.50
Blok 2. WARTOŚCI SPOŁECZNE W SZKOLE JAKO ORGANIZACJI I WSPÓLNOCIE WYCHOWUJĄCEJ
dr hab. Roman Dorczak
Kierownik Zakładu Rozwoju Społecznego UJ w Krakowie
 • Wartości  społeczne w procesie budowania kultury szkoły
dr Rafał Otręba
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 3 im. Jana Pawła w Rudzie Śląskiej
 • Budowanie strategii szkoły w oparciu o wartości
dr Małgorzata Jaśko
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie
 • Aksjologiczna przestrzeń kulturowa szkoływspółdziałanie i integracja różnych podmiotów i lokalnych  grup  społecznych  wokół wartości
Dyskusja panelowa
Priorytet  „dla Niepodległej” w praktyce szkolnej:
 • ocalić od zapomnienia – nauczanie przez projekty społeczne i kulturowe,
 • funkcja patrona szkoły w budowaniu przestrzeni aksjologicznej szkoły.

Podsumowanie konferencji  
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
TARNOWSKA INICJATYWA OŚWIATOWA
Urzędu Miasta Tarnowa i MCDN
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
Wróć do spisu treści