zgłoś się! - e-ducaTIO

Przejdź do treści
zgłoś swój udział
lub dostarcz nam zgłoszenie

Tip
Możesz też dostarczyć nam kartę zgłoszenia:
1. Pobierz kartę zgłoszenia
i wydrukuj ją...
3...dostarcz ją nam osobiście
/ lub skan wyślij mailem.
2. Wypełnij kartę zgłoszenia,
/ albo zeskanuj wypełnioną kartę...
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
TARNOWSKA INICJATYWA OŚWIATOWA
Urzędu Miasta Tarnowa i MCDN
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
Wróć do spisu treści