batistrauss - e-ducaTIO

Przejdź do treści
więcej
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
zaprasza do udziału w warsztatach (oferta specjalna)
  
METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI
WG BATII STRAUSS

– interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi

Adresat:
wszyscy zainteresowani nauczyciele
w szczególności nauczyciele wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

Termin realizacji:   
19 maja 2018 r. /sobota/ - godz. 8.30 – 16.30

Miejsce realizacji:

Liczba godzin dydaktycznych:
10

Koszt:
bezpłatnie dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnów

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja 2018 r.
Treści programowe:

  • Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych;
  • Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami;
  • Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi;
  • Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej;
  • Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.
 
zgłoś udział
zgłoś udział!
pobierz PDF
pobierz PDF
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
TARNOWSKA INICJATYWA OŚWIATOWA
Urzędu Miasta Tarnowa i MCDN
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
Wróć do spisu treści